Текущи Проекти

ул. Гаврил Кръстевич 11

 • Дата на започване: Септември 2019г.
 • Срок за изпълнение: 18 месеца
 • Площ на парцела: 242 кв.м
 • Застроена площ: 1690кв.м
 • Разгъната застроена площ:
 • Разрешение за строеж: август 2019
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои

ул. Божур 11

 • Дата на започване: Октомври 2019
 • Срок за изпълнение: 15 месеца
 • Площ на парцела: 264 кв.м
 • Застроена площ: 188 кв.м
 • Разгъната застроена площ: 1300 кв.м
 • Разрешение за строеж: ноември 2019
 • АКТ 14: предстои
 • АКТ 15: предстои
 • Разрешение за ползване: предстои